Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzka - OBSAH - 3.6.2013

2. třídní schůzka 3.6.2013 - Obsah:

1.       Přestupy na jinou školu – školy si dokumentaci mezi sebou potom vymění

2.       Platba za výtvarný materiál a sešity: 302,-Kč/žák

3.       Platba za Pracovní sešity: 221,- Kč/žák (ČJ 5 1. a 2.díl, Opakujeme ČJ ve 3.-5.roč., M 1.díl, VL dějiny), PS do angličtiny objednávají angličtináři

4.       Celkem by se vybíralo  523,- Kč/žák (Rodičům bylo nabídnuto zakoupení PS. Rodiče souhlasí?)

5.       Školní akce:  6.6 2013 – focení, 6.-7. 6. pokud bude dobré počasí proběhne atletický den, 19.6. Nemaluj čerta na zeď (3.-5. vyuč. hodina), 25.6. školní výlet (Program: nejdříve se jede do ZOO, procházíme společně, děti pak mají možnost si projít africkou vesnici, pohrát si na dětském hřišti, (koupit suvenýry), v 11:00 představení dravců. Po ZOO se vypravíme pěšky přes hradby k jihlavskému podzemí, kde bude 40-ti min prohlídka. Závěr dle dohody. Dospělí platí jiné vstupné než děti, cena je o něco vyšší.)

6.       Organizační věci - odevzdávání učebnic 24. – 27. června – vygumovat, slepit, odevzdávají se v pořádku, VV – rozdávání výkresů (desky), učebnice na další ročník dostávají až na začátku roku

7.       Pololetní práce – 11.6. ČJ, 13.6. M

8.       Zhodnocení průběhu vzdělávání za druhé pololetí 2012/2013 a klasifikace, zapomínání domácích úkolů a pomůcek

1. třídní schůzka 20.3. 2013 - Obsah:

Dobrý den,

děkuji za účast na třídní schůzce.

Pro Vás, kteří jste nemohli přijít, píši stručný obsah a průběh třídní schůzky:

1. Usazení do kruhu - představení mé a rodičů

2. Komunitní kruh - zařadila jsem do vyuč. procesu - krátké vysvětlení

3. Dosavadní průběh - měsíc únor byl adaptační (nezapisovala jsem zapomenutí pomůcek ani Dú:), práce ve třídě svižná, nepodporuji soutěživé prostředí

4. Klasifikace: M - "5" 2-3x týdně - neoznamuji, testy větší - dávám vědět týden dopředu

ČJ - doplňovačky - neoznamuji, v úterý diktát - připravený z domova - děti o něm ví týden dopředu, 1x za 14 dní diktát nepřipravovaný, diktáty vybraným dětem krátím (např. z 8 vět na 4)

Z,D,Př - o zkoušení nebo testech ví děti týden dopředu

- opravuji zelenou tužkou

5. Zapomínání - pomůcek, Dú: - po dohodě s rodiči se bude zapisovat hned ten den do notýsku z druhé strany, rodiče podepíší, abych měla zpětnou vazbu

6. Nedostatky:

Čtení - důležité procvičovat hlasité čtení alespoň 10 min denně

Násobilka, vyjmenovaná slova - nutné procvičovat

7. Možnosti setkání

Individuální konzultace - učitel - rodič, učitel - rodič - žák (mail, dohodne se nejbližší možný termín)

Jiný typ třídní schůzky - rodiče si vybírají den i termín (mnou stanovené, včas bude vyvěšeno na stránkách, rodiče se objednávají mailem)

8. Možnosti získání informací:

web - pokud je to možné zapisuji denně, co se probírá ve škole, Dú:. Děti mají mít Dú: zapsané ze školy, web je pro vás informativní. Vznesena prosba o včasné zapisování do 16hod. Pokusím se, ale ne vždy to vyjde - suplování v družině, porady, semináře, metodická setkání, osobní důvody ....

9. Další třídní schůzky v týdnu od 15.4.2013

- 2 -3x ročně hromadná schůzka - projednávání věcí, hlasování, diskuze o věcech, spolurozhodování

10. Třídní fond 

11. Vznesené dotazy ohledně: koberce, tabule, školy v přírodě, lyžařského výcviku. Samozřejmě se poptám.

S pozdravem

Silvie Vaisová

 

 

 

Dobrý den,

třídní schůzka se bude konat z důvodu mé nemoci a pracovní neschopnosti o týden později 20.3. 2013 v 16 hod v učebně 4.A.

S pozdravem

Silvie Vaisová

 

 

Dobrý den,

naše první třídní schůzka se bude konat dne 13. 3. 2013 v 16 hod.

S pozdravem

Silvie Vaisová